Referat fra Generalforsamling i Landstrygerne den 20. oktober 2020

Der var mødt 22 medlemmer op

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskabet fra kassereren
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse (følgende er på valg: Arly Halkjær, Christa Funder og et bestyrelsesmedlem)
  8. Valg af suppleant ( følgende er på valg: Kjeld Petersen, Jørgen Jensen)
  9. Valg af revisor ( følgende er på valg ( Lene Hansen og Hanne Petersen)
  10. Eventuelt     

Formanden bød velkommen

Ad 1
Valg af ordstyrer blev Richard Lauridsen, der konstaterede at dato for indkaldelse var overholdt.

Ad 2
Valg  af stemmetæller blev Bente Hansen og Inge Jensen

Ad 3

 

Bestyrelsens beretning ved formanden.

Så nåede vi frem til dette års generalforsamling, dog ikke uden forhindringer.

Når vi ser tilbage på dette år, startede vi op med Henne Mølleå, som igen blev en dejlig tur langs åen og ind over engene og klitterne, videre langs Vesterhavet og   tilbage til udgangspunktet.
Efter turen fik vi frokost på Restaurant Stausø, dog skal vi have ændret på menuen, så det kun er den ene ret, der er fisk.

Efter Henne Mølleå, startede forhindringerne.

På grund af CORONAEN, måtte vi aflyse opstarten, Naturvandringen og Vandring for Lunden. Vi opfordrede medlemmerne til at betale startgebyret på 30 kr. til Vandring for Lunden. En del tog opfordringen op og indbetalte de 30 kr. eller mere. Det blev til 1670 kr. Landstrygernes kasse gav 1030 kr. så der i alt blev sendt 2.700 kr. til at forsøde dagligdagen for beboerne. Jeg skal hilse fra Annemette Ugelvig og sige tusind tak, hun glædede sig over, at vi tænkte på dem i de svære coronatider.

Vi mistede vores næstformand, som fik en hjerneblødning i en alder på bare 67 år. Lad os mindes ham med 1 minuts stilhed.

Vi måtte helt hen til den 9. juni, før der blev åbnet op for forsamlingsforbuddet fra 10 til 50 personer. Det gav dog lidt udfordringer, idet flere end 50 var mødt op den første træningsdag. Vi løste det ved, at 10 km. stod i den ene ende og 5 km. i den anden ende.
Vi havde indkøbt engangshåndklæder, sprit og handsker, så vi ikke overtrådte nogle af forbuddene.
Vi modtog retningslinjerne fra DMF, hvilket også betød, at hvis vi serverede noget skulle det være pakket ind i film eller plastikposer, hvilket også er blevet overholdt.

Det første arrangement var Sct. Hans Vandring, igen måtte vi dele op i 5 og 10 km. idet flere end 50 var mødt op. Til kaffen og afbrænding af heksen, fordelte vi os på den store plads, så der var rigeligt med plads til alle.

Næste tur var Gendarmstien. Vi lejede en bus og 51 havde tilmeldt sig. Vejret var med os, så det blev en rigtig vellykket tur. Vi fortsætter med 2. etape først på året i 2021 og 3. etape sidst på året. Igen lejer vi bus og tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Turene til Vejers og Sjelborg, var der også stor run på, så vi forventer at lave dem til næste år igen.
Bente og Richard har sagt ja til Sjelborg, hvis helbredet er til det, og det regner vi med.
Den sidste tur, var Kærgård Plantage. Igen havde vi det skønneste septembervejr, så det blev en rigtig god tur.

Vi har igen i år fået mange nye medlemmer, det fik vi også sidste år, men desværre er mange af dem stoppet igen, så vi håber inderligt, at de nye der er kommet til i år, vil fortsætte til næste år.

Vores julefrokost er den 14. november på Fritidscentret. Vi starter kl. 11.00 med at gå 5 km. og derefter får vores frokost. Vi ved ikke om forsamlingsforbuddet stadigvæk er på 50 personer, derfor er det igen først til mølle princippet.

6. december har vi Julemærkemarch. Hvordan den kommer til at løbe af stablen, ved vi heller ikke noget om endnu. Vi håber selvfølgelig, at det kan arrangeres på sædvanlig vis. Så snart vi har fået en melding om afviklingen, vil bestyrelsen sende det ud på mail.

Til slut vil jeg gerne takke alle som har hjulpet ved de forskellige arrangementer vi har haft. Turfører, bagstoppere, kollegaer i bestyrelsen og alle andre jeg ikke har nævnt ved navn. Hvis vi ikke havde jeres hjælp, kan tingene ikke fungere.

Stor tak til alle.

Ad 4 
Kassereren fortalte at vi er 118 medlem, samme som 2019. Der var indkøbt køleskab, håndklæde holder. Derfor det store  beløb på 7105,00 kr. Huslejen som den plejer 21.000 kr. Kommunen giver 12.728 kr. Dette forventer vi også at få i 2021. Der blev sendt 11.548,00 kr. til Julemærkehjemmene.

Ad 5
Kontingentet bliver uændret i 2021.

Ad 6
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7
Arly Halkjær og Christa Funder blev genvalgt. Karin Rosenberg blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem

Ad 8
Som suppleanter blev Kjeld Petersen og Jørgen Jensen genvalgt.

Ad 9
Som Revisorer blev Hanne Petersen genvalgt og Margit Madsen blev valgt ind i stedet for Lene Hansen.

Ad 10
Under evt. blev der drøftet Ture/ Turfører. Alle blev igen opfordret til at melde sig med nogle nye spændende ture. Bl.a. en tur til Alslev blev drøftet.

Årets Kilometer sluger blev igen Hanne Mosgaard, som også fik rødvin for fleste gange fremmødt.

Hanne Petersen og Karin Nielsen var også mødt op lige så mange gange. Så der var også rødvin til dem.

Richard Lauridsen afsluttede med at takke for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe med Hannes gode hjemmebagte boller, og Rosas dejlige hjemme lavet æblekage fra egen avl.

 

Varde den 20. oktober 2020

 

 

 

 

 

_________________________________                                  _________________________________

Dirigent Richard Lauridsen                                                               Sekretær Christa Finder