Generalforsamling
 
Referat fra Generalforsamling i Landstrygerne 18. oktober 2022
Der var mødt 23 medlemmer op 
 
 
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskabet fra kasseren
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse (følgende er på valg: Arly Halkjær, Christa Funder, Karin Rosenberg)
8. Valg af Suppleant (følgende er på valg: Hanne Jørgensen, Niels Justesen)
9. Valg af revisor (følgende er på Valg: Hanne Petersen, Margit Madsen)
10. Eventuelt
 
Formanden bød velkommen
 
Ad 1
Valg af ordstyrer blev Henning Bloch, der konstaterede at dato for indkaldelse var overholdt
 
Ad 2
Valg af stemmetæller blev Margit Madsen og Ingrid Hansen
 
Ad 3
Formandens beretning
Så nåede vi frem til generalforsamlingen i denne sæson.
Vi har haft en rigtig god sommer, med mange nye medlemmer, det havde vi også sidste år, men desværre er mange af dem udeblevet i år. Vi håber, at de nye vi har fået i år, vil vi også se til næste år. Vi har desværre også måttet sige farvel til gamle medlemmer, som har fået forskellige skavanker der gør, at de ikke kan være med mere.
 
Siden sidste generalforsamling har vi afholdt Julefrokost. Vi var kun godt 20 med, men det blev en rigtig hyggelig dag, med masser af humør og noget godt mad. 
Julemærkemarchen blev afholdt for første gang på Lykkesgårdskolen, det blev en lidt turbulent start, idet der var misforståelser om, hvad tid vi skulle starte, så bestyrelsen stod uden for skolen kl. 07.00 og ingen havde åbnet. Vi kørte så i klublokalerne og lavede kaffe og fik de forskellige ting pakket sammen. Endelig fik vi kontakt med skolen og kunne køre ud og starte. Det blev en rigtig god julemærkemarch og der er sendt godt 9.000 kr.
Henne Mølleå blev noget af en oplevelse. Der var en pivstorm, så vi blev blæst rigtig godt igennem, især de godt 500 meter nede på stranden, selvom vi holdt munden lukket, knasede sandet imellem tænderne. Da vi kom op bag klitterne, var det en rigtig flot tur og vinden kunne vi ikke mærke på samme måde. Efterhånden lagde vinden sig også, og da vi kom til Stausø skinnede solen på os.  
Der var rigtig god opbakning til vores opstart, hvor vejret var med os, så det blev en gåtur på 5 km. Efter turen var der traditionens tro boller og lagkage, som vi alle nød med velbehag.
Vores Naturvandring i Sdr. Plantage var vores første arrangement, det var en lidt kold fornøjelse, men med rigtig mange deltager. Det er en rigtig god ide, at det er blevet flyttet til Stakladen ved Natur og Kultur Varde.  
Vandring for Lunden, var det næste arrangement. Vi skulle lave nye ruter, idet Villy har solgt sit hus på Brendstrupvej og samtidig var der vejarbejde på Lundvej. Der var lidt forvirring, idet 5 og 10 km. krydsede hinanden undervejs og folk glemte at læse på skiltene, men ellers var det nogle fine turer og et godt sted vi havde rast.
34 friske piger var med til LadyWalk i Tarm. Det blev en rigtig fin oplevelse, og som en overraskelse fik vi pokalen for det største hold der var tilmeldt.
Vores ture på Gendarmstien blev afsluttet over en weekend med overnatning i Sønderborg. Det blev en meget vellykkes weekend, og jeg tror alle var brugte, da vi kom hjem søndag sidst på eftermiddagen. Jeg skal dog komme med en lille bekendelse, idet Mona fra Ansager Turist fik afbestilt værelserne vi ikke fik brug for i sidste øjeblik. Vi har ikke sendt pengene tilbage til deltagerne, idet det ville æde sig selv op i administration.
Bestyrelsen er begyndt at se på nye ture, som kan være aktuelle til næste år. Bl.a. har vi meget kig på Øhavsstien på Fyn, den er 270 km. lang og kan deles op i etaper af ca. 20 km.
Sct. Hans vandringen blev afholdt i Varde Sommerland, med bål, kaffe og kage. Midsommervisen blev også sunget samtidig med at heksen rejste til Bloksbjerg.
Som noget nyt havde vi en Sommermarch den 16. juli. Machen er til fordel for Julemærker hjemmene. Vi sendte 42 afsted på den afmærkede rute, så det var vi godt tilfredse med. Selvfølgelig var der nogle Landstrygere, men også nogle som vi aldrig har set før.
Om vi skal være med til næste år, vil tiden vise. Datoen skal flyttes, idet for mange er på ferie i juli måned. 
Vores udflugt til Søby Brunkuls lejr og Deep Forest Art Land – Skovsnogen, var også en rigtig fin tur. Vi havde en guide i Søby, som var rigtig god til at fortælle om lejren, både sandfærdige historier og skrøner med et glimt i øjet, og de var ikke kedelige eller for meget.
Deep Forest Art Land fortalte ejeren om skovens tilblivelse, en meget interessant historie og en dejlig tur gennem skoven på ca. 4 km. med forskellige kunstværker.
Bestyrelsen har vedtaget, at vi også laver en udflugt til næste år. 
Vi har haft en træningstur i Vrøgum og en i Årre, som var nogle fine ture. Det bliver noget vi holder fast i til næste år også. Det er rart at se lidt andet end kun i Varde og pigerne fra Årre har allerede meldt sig til at lave tur næste år. Er der andre der har gode forslag til turer uden for Varde, så kom endelig med det.
Julefrokosten i år er fastsat til den 19. november på Varde Fritidscenter.
Julemærkemarchen er den 4. december og gåes på afmærkede ruter fra Lykkesgårdskolen.
Henne Mølleå er den 12. februar 2023.
Til slut vil jeg gerne takke alle som har hjulpet ved de forskellige arrangementer. Turfører, bagstoppere, rast og kagebagerne også dem jeg ikke har nævnt her. Det betyder meget, at vi kan få hjælp, når det kniber.
Tak for godt samarbejde i bestyrelsen. Stor tak til alle.
 
Ad 4
Kassereren fremlagde regnskabet for 2021/22 der viste et overskud på 4.409 kr. Hanne Petersen og Margit Madsen havde gennemgået og ikke fundet noget at bemærke. 
Der blev stillet spørgsmål ved, at betalingen for tryk af logo på LadyWalk bluserne var sat på indtægtssiden med minus fortegn. Forklaringen er, at den tekniske opbygning af regnearket ikke giver plads til en udgift kolonne.
Regnskabet blev derefter godkendt af de fremmødte.
 
Ad 5
Der var ingen ændringer i kontingent for 2023, prisen forblev på 150 kr.
 
Ad 6
Der var ingen indkomne forslag
 
Ad 7
Arly Halkjær og Christa Funder blev genvalgt og Hanne Jørgensen rykkede op som bestyrelsesmedlem
 
Ad 8
Som suppleanter blev Niels Justesen genvalgt og som ny suppleant blev Ingrid Hansen valgt
 
Ad 9
Som revisorer blev Hanne Petersen og Margit Madsen genvalgt
 
Ad 10
Der var ingen spørgsmål under eventuelt. 
Henning Block takkede for god ro og orden.
Årets Kilometersluger blev Karen Sofie Hansen med 223 km.
Årets mest trofaste blev en deling mellem Johannes Vilster og Hanne Moesgaard Madsen, som mødte op 23 gange.
Formanden takkede af med en stor tak til medlemmerne og bestyrelsen for en stor opbakning til klubben.
Også tak til Dirigenten for veludført job.
 
Varde, den 18. oktober 2022
 
 
 
 
_________________________                                                                          ________________________
Ordstyrer Henning Bloch                                                                                     Sekretær Christa Funder