Referat fra Generalforsamling i Landstrygerne den 22. oktober 2019

Der var mødt 18 medlemmer

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg ifølge vedtægterne
  8. Eventuelt

Ad 1
Valg af dirigent
Til dirigent valgtes Richard Lauridsen uden modkandidater

Ad 2
Valg af stemmetæller valgtes
Hanne Petersen og Bente Hansen

Ad 3
Formandens beretning
Så er der atter gået et år og vi skal i gang med den årlige generalforsamling.

Hvis vi ser et år tilbage, havde vi julefrokost, som blev afviklet på Golfklubben. Vi havde en dejlig dag, med en gåtur i naturen. Efter turen indtog vi frokosten. Bordene var dækket op med udsigt over golfbanerne. Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag som blev afsluttet med pakkespil.

I år har vi flyttet julefrokosten hen på Fritidscentret med udsigt over fodboldbanerne og vi starter med en gåtur på 5 km. som vi plejer.

Julemærkemarchen blev afviklet fra Sct. Jacobiskolen, idet alt postsortering er flyttet til Esbjerg og bygningerne sat til salg.

Alle var enige om, at det var et godt bytte, lokalerne er lyse, bestyrelsen skulle ikke køre efter borde og stole. Igen slog vi vores rekord på deltager. Rigtig flot. Vi glæder os allerede til julemærke-marchen som løber af stablen den 1. december.

I marts måned, var Landstrygerne vært for den årlige generalforsamling i DMF. Dagen startede med morgenmad til de overnattende gæster. Derefter var der en 5 og 10 km. ført tur. Vagn og Arly havde lavet turene. Alle fulgtes ad fra start, hvor Arly fortalte om forskellige seværdigheder igennem Varde.

Efter turene blev frokosten indtaget, som pigerne i bestyrelsen sammen med nogle hjælpere af klubbens medlemmer stod for. En vellykket afvikling som vi fik ros for.

Opstartsmødet var knap så godt besøgt som året før. Vi startede eftermiddagen med en rask gåtur på ca. 5 km. Efter turen blev der serveret eftermiddagskaffe og Vagn fortalte om sommerens arrangementer.

Sdr. Hede plantage var det første arrangement ud af huset. Vejret var rimelig og det var en fin tur med mange deltager.

Mange af pigerne i Landstrygerne deltog i LadyWalk i Tarm, vi var det 6. største hold. Det kan vi måske slå til næste år.

Vandring for Lunden svigtede de pårørende igen i år. Vi er dog enige om, at det er på programmet igen til næste år. Beboerne glæder sig rigtig meget til turene ud i naturen.

Stafet for Livet deltog vi i for 5. gang. Vi havde lånt et stort partytelt af Esvagt, så der var god plads til alle der deltog. Igen havde Hanne og Birgitte lavet et flot benarbejde med sponsor-kroner. I alt støttede Landstrygerne med godt 30.000 kr.
Til næste år er Stafet for Livet flyttet til august måned, så må vi se om der bliver større opbakning. Evt. fra efterskolerne.

Skt. Hansvandringen var også en fin aften med mange fremmødte. Heksen blev brændt af, og som noget nyt, var det Arly der holdt båltalen.

Vores udflugt i år blev lidt anderledes. Der blev arrangeret en tur til Baldersbæk Plantage på en træningsaften. Vi havde fået Holger Grumme til at fortælle om hvordan plantagens var opstået, og hvordan den var blevet renoveret. En interessant tur og vejrguderne smilede til os.

Bente og Richard havde lavet en dejlig træningstur til Sjelborg. Min fornemmelse er, at man nyder at komme andre steder end bare Varde, selvom vi skal køre efter det.
Der har været mange med på de forskellige turer.

Kærgård Plantage blev afholdt med en lille hård kerne på 25 personer. Vejret var fantastisk, en rigtig sensommerdag, så mange havde nok valgt at nyde det hjemme, i stedet for at gå en tur.

Vi fik en del nye medlemmer i foråret, som vi håber at se igen til næste år, samtidig må vi indrømme at de unge Landstrygere bliver ældre og nogle falder fra, fordi det kniber med at gå.
Vi har også måtte sige farvel til Ingrid Tobiasen og Anne Marie Larsen. Skal vi mindes dem sammen.

Til slut vil jeg/vi sige tak for den opbakning klubben har, også tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og vi håber på en god generalforsamling.

Ad 4
Fremlæggelse af revideret regnskab
Arly Halkjær fremlagde regnskabet for det forgangne år, det viste et overskud på kr. 1.636,45, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Kasseren kunne oplyse at vi havde fået ca. 25 nye medlemmer, men desværre er der igen flere der har forladt os. Der er efterhånden så mange udbud, så vi skal bare være glade for, at vi stadigvæk er en sund gangforening

Ad 5
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret

Ad 6
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Ad 7
Valg af bestyrelse
Vagn Ohrt
Rosa Ohrt
Irene Riber
Var på valg
Før valget bad næstformanden om ordet, hvor hun fortalte at Vagn ikke modtager genvalg pga. sygdom. Vagn fik konstateret en cyste i endetarmen, som blev fjernet ved operation. Der blev konstateret kræft, men heldigvis havde man fået fjernet det hele, derfor har Vagn valgt at stoppe, og vi skal have fundet en person mere til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog Christa Funder at blive bestyrelsesmedlem. Hun blev enstemmigt valgt. Rosa Ohrt og Irene Riber blev begge genvalgt uden modkandidater

Som suppleanter valgte Kjeld Petersen at fortsætte et år mere og Jørgen Jensen blev valgt som suppleant nr. 2

Der var genvalg til vores revisorer Lene Hansen og Hanne Petersen

Ad 8
Eventuelt
Hanne Andersen fortalte, at nogle havde givet udtryk for, at det ville være rart hvis turene ud af huset blev annonceret lidt mere, hvortil formanden svarede, at hver gang der var noget ud af huset blev det sagt en uge er to på vores træningsaftner om tirsdagen, før arrangementet skulle løbe af stablen. Sekretæren sender en mail ud nogle dage i forvejen, dem som ikke har mail, må bruge Gang Nyt, hvor alle arrangementer er annonceret

Årets Kilometersluger blev Hanne Moesgaard Madsen med 206 km.

Årets mest trofaste blev en deling mellem Johannes Vilster og Hanne Moesgaard Madsen, som mødte op 22 gange ud af 25

Formanden takkede af med en stor tak til medlemmerne og bestyrelsen for en stor opbakning til klubben, som havde givet ham mange gode oplevelser.
Også tak til Dirigenten for veludført job.

Næstformanden bad om ordet, og takkede formanden for sit arbejde i bestyrelsen. Vi håber, at vi må trække på din store ekspertise.

Stor tak fra os alle